HotLine : 0949412205

Thống kê tình hình nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại và linh kiện & phụ tùng ô tô trong tháng 7 n

20-08-2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh 34% (tương ứng tăng 1.209 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 4.761 chiếc, tương ứng đạt gần 108 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 3.552 chiếc với trị giá đạt 97,9 triệu USD.

Trong tháng 7 năm 2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là từ Thái Lan với 2.324 chiếc, từ Inđônêxia với 1.302 chiếc và từ Trung Quốc với 719 chiếc. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này chiếm tới 91% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Bảng: Thông tin sơ bộ ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký nhập khẩu với cơ quan Hải quan trong tháng 7 năm 2020

Chỉ tiêu

Tháng

7/2020

Tốc độ tăng/giảm so với tháng trước (%)

Tỷ trọng tháng 7/2020 (%)*

Lượng

(Chiếc)

Trị giá

(USD)

Lượng

(%)

Trị giá

(%)

Lượng

Trị giá

Ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống

3.202

49.674.362

54,1

48,3

67,3

46,1

Ô tô trên 9 chỗ ngồi

53

750.122

783,3

1.766

1,1

0,7

Ô tô vận tải

830

20.201.384

-1,9

-28,5

17,4

18,8

Ô tô loại khác

675

37.060.058

11,2

1,3

14,2

34,4

Tổng cộng

4.760

107.685.927

34,6

9,5

100,0

100,0

(Ghi chú:* Tỷ trọng là tỷ trọng nhập khẩu từng loại ô tô trong tổng số ô tô nguyên chiếc các loại)

Xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống: trong tháng 7/2020, có 3.202 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt 49,7 triệu USD, chiếm 67,3% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam trong tháng đã tăng tới 54,1% (tương đương tăng 1.124 chiếc) so với tháng trước.

Trong đó, số xe được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở khu vực cửa khẩu, cảng thành phố Hồ Chí Minh với 2.242 chiếc, tăng 73,9% và thành phố Hải Phòng với 924 chiếc, tăng 21% so với tháng trước.

Xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống được đăng ký nhập khẩu trong tháng 7/2020 chủ yếu là xe xuất xứ từ Thái Lan với 1.698 chiếc, tăng 29,3% và xe xuất xứ từ Inđônêxia với 1.251 chiếc, gấp 3 lần so với tháng trước.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi: trong tháng 7/2020, có 53 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam. Trong đó có 40 chiếc xe xuất xứ Trung Quốc, nhập về qua cửa khẩu thành phố Lạng Sơn và 12 chiếc xe xuất xứ Thái Lan, nhập về qua cửa khẩu, cảng thành phố Hải Phòng và Hồ Chí Minh.

Xe ô tô vận tải: lượng xe ô tô tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào nước ta trong tháng 7/2020 là 830 chiếc, với trị giá đạt 20,2 triệu USD; giảm 1,9% về  lượng và giảm 28,5% về trị giá so với tháng trước.

Trong đó, có tới 610 chiếc xe có xuất xứ từ Thái Lan, tăng 42% so với tháng trước; có 142 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 27% với tháng trước. Ngoài ra, trong tháng 7/2020, có 51 chiếc xe ô tô vận tải xuất xứ Inđônêxia được làm thủ tục nhập về Việt Nam, giảm 80,3%.

Xe ô tô tải các loại được đăng ký tờ khai nhập khẩu trong tháng 7/2020 chủ yếu ở khu vực cửa khẩu cảng thành phố Hải Phòng với 346 chiếc, giảm 0,6%; thành phố Hồ Chí Minh với 324 chiếc, giảm 7,7%; thành phố Lạng Sơn với 136 chiếc, tăng 29,5% so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng): trong tháng 7/2020, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 675 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo 37,1 triệu USD. Trong đó, có tới 488 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, 97 chiếc xuất xứ từ Hàn Quốc và 52 chiếc xuất xứ từ các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.

Số xe ô tô nguyên chiếc loại này nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng qua chủ yếu qua cửa khẩu của 2 thành phố là Lạng Sơn với 447 chiếc, tăng 7,2% và thành phố Hải Phòng với 134 chiếc, tăng 60% so với tháng trước.

Như vậy, tính trong 7 tháng đầu năm 2020, lượng ô tô nguyên chiếc các loại đạt 44.971 chiếc, giảm 47,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 33.444 chiếc, giảm 46,9%; ô tô vận tải là 8.544 chiếc, giảm 56,3%.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 7 tháng năm 2019 và 7 tháng năm 2020

Linh kiện & phụ tùng ô tô: cũng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 7/2020 có 347 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta, trong khi đó con số này của tháng trước là 279 triệu USD. Như vậy, linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng này tăng 24,1% so với tháng trước.

Các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng qua có xuất xứ rất đa dạng, chủ yếu từ Hàn Quốc với 97,6 triệu USD, tăng 3,2%; từ Nhật Bản với 61 triệu USD, tăng 10,4%; từ Thái Lan với 58,9 triệu USD, tăng 82%; từ Trung Quốc với 55,8 triệu USD, tăng 18,9% so với tháng trước

Tính chung, linh kiện và phụ tùng ô tô nhập khẩu từ 4 thị trường, nước xuất xứ này là 273 triệu USD, chiếm tỷ trọng 79% trong tổng trị giá nhập khẩu linh kiện & phụ tùng ô tô của cả nước trong tháng qua.

Như vậy, trị giá nhập khẩu nhóm hàng linh kiện & phụ tùng ô tô trong 7 tháng đầu năm 2020 đạt 1,96 tỷ USD, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

                                                                  Nguồn: Tổng cục Hải quan


Zalo
Hotline: HotLine : 0949412205