HotLine : 0949412205

Tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tháng 7 và 7 tháng/2020

20-08-2020

1.  Đánh giá chung

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan trong tháng 7/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt gần 47 tỷ USD, tăng mạnh 8,5% so với tháng 6 năm 2020, tương ứng tăng 3,69 tỷ USD.

Tháng 7/2020, hoạt động xuất nhập khẩu diễn biến tích cực hơn so với tháng trước, trong đó xuất khẩu đạt 24,87 tỷ USD, tăng 10,2%, tương ứng tăng 2,31 tỷ USD và là tháng có trị giá xuất khẩu cao thứ hai từ trước đến nay, chỉ đứng sau trị giá xuất khẩu của tháng 8/2019; nhập khẩu đạt gần 23 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 1,38 tỷ USD).

Biểu đồ 1: Trị giá và tốc độ tăng xuất khẩu hàng hóa của cả nước 7 tháng giai đoạn 2015-2020

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Tính đến hết tháng 7/2020 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 286,82 tỷ USD, giảm 0,8% (tương ứng giảm 2,18 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó trị giá hàng hóa xuất khẩu đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5% và nhập khẩu đạt 139,21 tỷ USD, giảm 3%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 7/2020 thặng dư 2,78 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, cán cân thương mại của cả nước thặng dư 8,39 tỷ USD, cao gấp hơn 4 lần so với 1,98 tỷ USD thặng dư của cùng kỳ năm 2019.

Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 7/2020 đạt 27,46 tỷ USD, tăng 8,8% so với tháng trước, đưa trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng/2020 đạt 172,86 tỷ USD, giảm 5,1%, tương ứng giảm 9,28 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 15,65 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu của khối này trong 7 tháng/2020 lên 95,4 tỷ USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

 Ở chiều ngược lại, trị giá nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2020 đạt 11,81 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng trước, đưa trị giá nhập khẩu của khối này trong 7 tháng/2020 đạt 77,46 tỷ USD, giảm 6,2% so với 7 tháng/2019.

Tính toán của Tổng cục Hải quan cho thấy cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 7/2020 có mức thặng dư trị giá 3,84 tỷ USD, đưa cán cân thương mại trong 7 tháng tính từ đầu năm 2020 lên mức thặng dư trị giá 17,94 tỷ USD.

2. Thị trường xuất nhập khẩu

Trong 7 tháng/2020, trao đổi thương mại hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (65,2%) trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Trị giá xuất nhập khẩu trong 7 tháng/2020 với thị trường này đạt 183,76 tỷ USD, giảm 0,4 % so với cùng kỳ năm 2019, trong đó trị giá xuất khẩu là 72,86 tỷ USD, tăng 1,5% và trị giá nhập khẩu là 110,9 tỷ USD, giảm 1,7%.

Xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Mỹ đạt 58,22 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2019 và là châu lục đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 7 tháng/2020 nay.

Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với các châu lục khác lần lượt là: châu Âu: 35,47 tỷ USD, giảm 5,8%; châu Đại Dương: 5,47 tỷ USD, tăng 8,2% và châu Phi: 3,76 tỷ USD, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Bảng 1: Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu theo châu lục, khối nước và một số thị trường lớn 7 tháng/2020

Thị trường

 Xuất khẩu

 Nhập khẩu

 Trị giá
(Tỷ USD)

 So với cùng kỳ
năm 2019
 (%)

 Tỷ trọng (%)

 Trị giá  
(Tỷ USD)

 So với cùng kỳ
năm 2019
(%)

 Tỷ trọng (%)

 Châu Á 

        72.86  

1.5

49.4

        110.90  

-1.7

79.7

 - ASEAN

       12.81  

-8.2

8.7

         16.65  

-11.2

12.0

 - Trung Quốc 

       23.14  

22.1

15.7

         42.03  

-1.6

30.2

 - Nhật Bản 

       10.84  

-1.0

7.3

         11.05  

-4.6

7.9

 - Hàn Quốc

       10.85  

5.3

7.3

         24.76  

11.8

17.8

 Châu Âu

        24.72  

-11.3

16.7

          10.75  

9.3

7.7

 - EU(28)

       22.14  

-10.3

15.0

           8.44  

9.2

6.1

 Châu Đại Dương 

          2.43  

2.8

1.6

            3.04  

13.2

2.2

 Châu Mỹ 

        45.75  

12.9

31.0

          12.46  

2.2

9.0

 - Hoa Kỳ

       39.01  

12.9

26.4

           8.13  

10.5

5.8

 Châu Phi

          1.71  

-5.2

1.2

            2.04  

-4.1

1.5

 Tổng 

      147.61  

2.0

100.0

        139.21  

-0.3

100.0

3. Mặt hàng xuất khẩu

Xuất khẩu của cả nước trong tháng 7/2020 đạt 24,87 tỷ USD tăng mạnh 10,2% so với tháng trước.

Trong đó, có những nhóm hàng có mức tăng cao như: nhóm hàng là điện thoại các loại và linh kiện tăng 637 triệu USD; hàng dệt may tăng 439 triệu USD; tiếp theo; máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng tăng 379 triệu USD...

Tính đến hết tháng 7/2020, trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 147,61 tỷ USD, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đócó 2 nhóm hàng có mức tăng trên 1 tỷ USD là: máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện (tăng 4,96 tỷ USD); máy móc thiết bị dụng cụ & phụ tùng (tăng 2,93 tỷ USD). Các nhóm hàng có mức giảm trên 1 tỷ USD bao gồm: hàng dệt may (giảm 2,15 tỷ USD); điện thoại các loại và linh kiện (giảm 1,24 tỷ USD); máy ảnh, máy quay phim & linh kiện (giảm 1,1 tỷ USD);

Biểu đồ 2: 10 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu lớn nhất trong 7 tháng/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Điện thoại các loại và linh kiện:

Tháng 7/2020 xuất khẩu của mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt trị giá 4,29 tỷ USD, tăng 17,5% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 đạt 26,24 tỷ USD, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 7 tháng/2020, xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (28 nước) đạt 5,81 tỷ USD, giảm 19,8%; xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt trị gần 5 tỷ USD, tăng 2,3%; sang thị trường Trung Quốc đạt 4,16 tỷ USD, tăng gấp gần 2 lần; sang thị trường Hàn Quốc đạt 2,95 tỷ USD, tăng 4,8%... so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện: trị giá xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện trong tháng 7 đạt 4,06 tỷ USD, tăng 3% so với tháng trước, đưa trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 7 tháng/2020 đạt 23,52tỷ USD tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 2 quý/2020 2020, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc đạt 6,27 tỷ USD, tăng 33,4% so với cùng kỳ năm trước; Hoa Kỳ đạt 5,33 tỷ USD, tăng 1,8 lần; sang thị trường sang EU đạt 3,18 tỷ USD, tăng 12,7%...

Hàng dệt may: Xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 7 đạt 3,04 tỷ USD, tăng 16,9% so với tháng trước. Tính đến hết  tháng  7/2020, xuất khẩu nhóm này đạt 16,25 tỷ USD, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2020, Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 7,66 tỷ USD, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm trước; đứng thứ 2 là thị trường EU (28 nước) với 2,02 tỷ USD, giảm 18,3%; đứng thứ ba là Nhật bản với 1,97 tỷ USD, giảm 8,3%...

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác: xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 7/2020 đạt 2,29 tỷ USD, tăng 19,9% so với tháng trước. Tính đến hết tháng 7 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 12,7 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 7 tháng/2020, nhóm hàng này được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường: Hoa Kỳ với 4,84 tỷ USD, tăng 1,9 lầ

Zalo
Hotline: HotLine : 0949412205